Morality and Machines: Perspectives on Computer Ethics

Pirmais vāks
Jones and Bartlett Publishers, 1997 - 448 lappuses
Computers have become ever-present in our lives, & with them come many aspects that raise serious moral issues. Morality & Machines is intended for science & technology students, philosophy students interested in applied ethics, & others who must deal with computers & the impact they have on our society. With this book readers will be able to analyze the ethical questions regarding computers & their consequences.

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

Ethical Decision Making
13
Is Ethics Possible?
31
The Search for a Basis for Ethics
51
Autortiesības

12 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Atsauces uz šo grāmatu

Bibliogrāfiskā informācija