Publishing, Entertainment, Advertising and Allied Fields Law Quarterly, 15. sējums

Pirmais vāks
Callaghan & Company, 1976

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

Current Cases
1
Current FTC and Other Actions
23
Recent Supreme Court Cases
37
Autortiesības

12 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija