Telecommunication Journal, 58. sējums,393-548. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1991

No grāmatas satura

Saturs

1. sadaļa
426
2. sadaļa
427
3. sadaļa
484
Autortiesības

2 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija