Telecommunication Journal, 58. sējums,393-548. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1991

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

No
394
Published each month by the International Telecom
407
All manuscripts submitted for inser
429
Autortiesības

4 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija