Telecommunication Journal, 49. sējums,1-382. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1982

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

1. sadaļa
A-29
2. sadaļa
A-2
3. sadaļa
A-3
Autortiesības

21 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija