The Writer, 66-67. sējumi

Pirmais vāks
Writer, Incorporated, 1953
The oldest magazine for literary workers.

No grāmatas satura

Saturs

Bartholomew Cecilia Polish and Polishing 259
33
Callahan Claire W Writing to Length
45
Marketing Verse Eleanor Graham Vance 88
67

32 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija