The American Federationist, 29. sējums,2. daļa

Pirmais vāks
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, 1922
Includes separately paged "Junior union section."

No grāmatas satura

Saturs

The Proper Functions of Trade Unions
543
Workmens Compensation
555
Winning Debates for Labor
563

16 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija