Telecommunication Journal, 38. sējums

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1971

No grāmatas satura

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija