Yearbook of Italian Studies, 8. sējums

Pirmais vāks
Casalini Libri, 1989

No grāmatas satura

Saturs

I proemi del Machiavelli
1
La Gerusalemme del Tasso
10
Gasparo Gozzi e la ricerca della felicità
20

7 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija