Der implizite Leser: Kommunikations formen des Romans von Bunyan bis Beckett, 10. sējums

Pirmais vāks
W. Fink, 1972 - 420 lappuses

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

Vorwort
7
Bunyans Pilgrims Progress
13
Die Leserrolle in Fieldings Joseph Andrews und Tom Jones
57
Autortiesības

9 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes