Telecommunication Journal, 59. sējums,1-6. izdevums

Pirmais vāks
International Telecommunication Union, 1992

No grāmatas satura

Saturs

Microwave repeater located at Chachicala on
4
THE GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY
26
છે
35

3 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija