Telecommunication Journal, 51. sējums,1-344. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1984

No grāmatas satura

Saturs

1. sadaļa
52
2. sadaļa
52
3. sadaļa
52
Autortiesības

28 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija