The American Federationist, 66-67. sējumi

Pirmais vāks
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, 1959
v. 68, no. 7, June 1961- include section: Collective bargaining report.

No grāmatas satura

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija