Livy, with an English Translation, 3. sējums

Pirmais vāks
Harvard University Press, 1919

No grāmatas satura

Saturs

SUMMARY OF BOOK V
189
SUMMARY OF BOOK VI
353
188
519

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bibliogrāfiskā informācija