Satellite Broadcasting: Implications for Foreign Policy: Hearings, Ninety-first Congress, First Session, 4. sējums

Pirmais vāks
Examines foreign policy implications of international use of radio and TV broadcasting from satellites.
 

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija