Legal Aspects of Business Administration

Pirmais vāks
Prentice-Hall, 1961 - 855 lappuses

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

IMPORTANCE OF LAW IN BUSINESS ADMINISTRA
3
ORIGIN HISTORY AND DEVELOPMENT OF LAW
10
Shifting Business Risks Through the Contract
14
Autortiesības

65 citas sadaļas nav parādītas.

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija