Telecommunication Journal, 57. sējums,1-432. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1990

No grāmatas satura

Saturs

The legal basis of data protection and data protection in
1
Volume 57
21
52
29

16 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija