Telecommunication Journal, 57. sējums,1-432. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1990

No grāmatas satura

Saturs

Union activities
A-8
59
24
Switzerland
37

10 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija