Telecommunication Journal, 53. sējums,1-362. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1986

No grāmatas satura

Saturs

1. sadaļa
19
2. sadaļa
33
3. sadaļa
34
Autortiesības

20 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija