The American Federationist, 24. sējums

Pirmais vāks
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, 1917
Includes separately paged "Junior union section."

No grāmatas satura

Saturs

1917
79
The Railroad Department
86
Trade Unions and Social Insurance
92

2 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija