Telecommunication Journal, 40. sējums

Pirmais vāks
International Telecommunication Union, 1973

No grāmatas satura

Saturs

TEXT APPARATUS TO HELP DEAF AND IMMIGRANTS
12
LBAND ANTENNA DESIGN CONTRACT FOR AIRCRAFT PLANNING THE TELECOMMUNICATION NETWORK OF THE FUTURE
12
MICROWAVE COMMUNICATIONS NETWORK FOR RAILWAYS PROGRAMME OF BALLOONCARRIED REPEATERS LAUNCHED ON 20
12
Autortiesības

49 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija