Company Law in the New Europe: The EU Acquis, Comparative Methodology and Model Law

Pirmais vāks
Edward Elgar Publishing, 2007. gada 1. janv. - 384 lappuses
This study on the potential of law to ensure the social responsibility of a company is an innovative and important study. It is a topical contribution to the sociology of market economies in transition. It is a unique effort to provide detailed practical

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

V
5
VI
6
VII
7
VIII
11
IX
20
XI
27
XII
30
XIII
40
LIV
190
LVI
191
LVII
194
LVIII
195
LIX
198
LX
201
LXI
206
LXII
212

XIV
50
XV
55
XVI
61
XVII
63
XVIII
66
XIX
73
XX
76
XXI
79
XXII
94
XXIII
99
XXIV
103
XXV
106
XXVI
112
XXVII
116
XXVIII
118
XXIX
119
XXX
122
XXXI
124
XXXII
128
XXXIII
131
XXXIV
132
XXXV
133
XXXVI
135
XXXVIII
136
XXXIX
137
XL
138
XLII
139
XLIII
141
XLIV
142
XLV
143
XLVI
145
XLVII
147
XLVIII
151
XLIX
157
L
170
LI
173
LII
179
LIII
186
LXIII
217
LXIV
230
LXV
232
LXVI
238
LXVII
240
LXVIII
241
LXIX
253
LXX
260
LXXI
265
LXXII
267
LXXIII
268
LXXIV
269
LXXV
271
LXXVI
272
LXXVII
273
LXXIX
278
LXXX
279
LXXXI
282
LXXXII
285
LXXXIII
287
LXXXIV
290
LXXXV
293
LXXXVII
298
LXXXVIII
303
XC
307
XCI
316
XCII
318
XCV
323
XCVI
327
XCVII
330
XCVIII
332
XCIX
333
C
334
CI
338
CII
340
CIII
357
Autortiesības

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija