Studia źródłoznawcze: Commentationes, 37-39. sējumi

Pirmais vāks
Państwowe Wydawn. Naukowe., 2000
0 Atsauksmes
Atsauksmes netiek pārbaudītas, taču Google meklē viltus saturu un noņem to, ja tāds tiek identificēts.

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

Maria Błaziak Rocznik świętokrzyski nowy rocznikiem mansjonarskim czy andegaweńskojagiellońskim?
49
Marek Janicki Zgon króla Zygmunta I i znaczenie fiducji w jego pobożności List Jana Benedyktowicza Solfy do Jana
65
Dariusz Karczewski Studia nad trzynastowiecznymi dokumentami klasztoru norbertanek w Strzelnie
109
Autortiesības

22 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija