Livy, with an English Translation, 1. sējums

Pirmais vāks
Heinemann, 1961

No grāmatas satura

Bieži izmantoti vārdi un frāzes