European Economic and Political Issues, 3. sējums

Pirmais vāks
Nova Science, 2001 - 157 lappuses
Vexing issues concerning internal and external change challenge Europe, it tries hard to regroup, reform and refocus. This series is intended to present an ongoing forum for substantiate discussion of these issues.

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

Europes UMTSAuctions
19
The European Employment Pact An Analyses of the Initiatives
43
Location Advantages and InterRegional Preferences
69
Autortiesības

4 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija