Orationis Ratio: The Stylistic Theories and Practice of the Roman Orators, Historians and Philosophers, 1. sējums

Pirmais vāks
A.M. Hakkert, 1963 - 558 lappuses

No grāmatas satura

Saturs

VOLUME I
11
RHETORIC IN THE ARCHAIC PERIOD Greece and Rome
19
EARLY ORATORY The elder Cato Pro Rhodiensibus
43

14 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija