Livy, 12. sējums

Pirmais vāks
Harvard University Press, 1964

No grāmatas satura

Saturs

SUMMARY OF BOOK XL
181
SUMMARY OF BOOK XLI
287
INDEX OF NAMES
295

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bibliogrāfiskā informācija