Telecommunication Journal, 58. sējums,1-392. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1991

No grāmatas satura

Saturs

VOLUME
58
JANUARY 1991
75
ITU 1991
131
Autortiesības

9 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija