Telecommunication Journal, 58. sējums,1-392. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union, 1991

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

All manuscripts submitted for inser Official announcements
11
ITU publications
17
Material from this publication may be reproduced
25
Autortiesības

6 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija