Telecommunication Journal, 46. sējums,353-522. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1979

No grāmatas satura

Saturs

Editorial
354
in the Telecommunication Journal
430
NOTICE
434

2 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija