Telecommunication Journal, 56. sējums

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1989

No grāmatas satura

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija