Telecommunication Journal, 47. sējums,1-296. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1980

No grāmatas satura

Saturs

1. sadaļa
54
2. sadaļa
54
3. sadaļa
54
Autortiesības

19 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija