European Economic and Political Issues

Pirmais vāks
Nova Science Publishers, 2004

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

The Role of External and Internal Balance in the Convergence
55
Economic Effects of Nuclear PhaseOut in Germany
69
The European Community on an Uncertain Path
101
Autortiesības

4 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija