International Governmental Organizations: Constitutional Documents

Pirmais vāks
Amos J. Peaslee
Brill Archive, 1956 - 1 lappuses

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

International Bank for Reconstruction and Development
1
International Bureau of Education
33
International Civil Aviation Organization
48
International Commission for the Northwest Atlantic Fisheries
84
International Commission for the Scientific Exploration of
94
International Commission of the Cape Spartel Light
107
International Conference for Promoting Technical Uniformity
125
International Cotton Advisory Committee
151
International Telecommunications Union
391
International Tin Study Group
425
International Union for the Protection of Literary and Artistic
443
International Union for the Publication of Customs Tariffs
457
International Whaling Commission
462
International Wheat Council
476
International Wine Office
502
Interparliamentary Union
508

International Council for the Exploration of the Sea
165
International Criminal Police Commission
171
International Hydrographic Bureau
188
International Institute for the Unification of Private Law
202
International Institute of the Hylean Amazon
209
International Institute of Refrigeration
215
International Islamic Economic Organization
222
International Labor Organization
228
International Monetary Fund
256
International North Pacific Fisheries Commission
294
International Office of Epizootics
305
International Red Locust Control Service
311
International Relief Union
318
International Rice Commission
325
International Rubber Study Group
332
International Scientific Committee for Trypanosomiasis Research
338
International Seed Testing Association
344
International Sericultural Commission
350
International Tea Committee
381
North Atlantic Treaty Organization
519
Northern Council
526
Organization of American States
540
Organization of Central American States
560
Pan American Highway Congresses
566
Pan American Institute of Geography and History
576
Pan American Sanitary Organization
588
Permanent Court of Arbitration
597
Tripartite Commission for the Restoration of Monetary GoldSee
607
Permanent International Bureau of Analytical Chemistry of Human
614
Postal Union of the Americas and Spain
622
Scientific Council for Africa South of the Sahara
643
Southeast Asia Treaty Organization
660
United Nations
666
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
711
Universal Postal Union
734
World Health Organization
788
World Meteorological Organization
812
Autortiesības

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija