CODES+ISSS

Pirmais vāks
ACM Press, 2004

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

Keynote
1
Fast CycleAccurate Simulation and Instruction Set Generation
18
Hardware Synthesis From CoarseGrained Dataflow Specification
24
Autortiesības

35 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija