The International Law of Dâetente: Arms Control, European Security, and East-West Cooperation

Pirmais vāks
BRILL, 1978. gada 20. okt. - 259 lappuses
 

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

The Methodology of Détente The Interaction
23
The Road to Détente Nuclear Disarmament and Arms
39
The Key to Détente Strategic Arms Limitation
70
The Positive Side of Détente The Technological
130
Notes
197
Notes
232
Index
255
Autortiesības

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija