Telecommunication Journal, 58. sējums,7-12. izdevums

Pirmais vāks
International Telecommunication Union, 1991

No grāmatas satura

Saturs

1. sadaļa
426
2. sadaļa
427
3. sadaļa
470
Autortiesības

26 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija