Telecommunication Journal, 56. sējums,411-794. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1989

No grāmatas satura

Saturs

1. sadaļa
403
2. sadaļa
436
3. sadaļa
484

32 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija