The American Federationist, 66-68. sējumi

Pirmais vāks
William Green
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, 1959
Includes separately paged "Junior union section."

No grāmatas satura

Saturs

1. sadaļa
10
2. sadaļa
13
3. sadaļa

42 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija