Telecommunication Journal, 53. sējums

Pirmais vāks
International Telecommunication Union, 1986

No grāmatas satura

Saturs

MAURITANIA MONITORING
8608
BANK AWARDS DATA NETWORKING SYSTEM CONTRACT
4
INTEGRATION OF MARITIME MOBILE SERVICES INTO THE FIRST
5

33 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija