Telecommunication Journal, 53. sējums

Pirmais vāks
International Telecommunication Union, 1986

No grāmatas satura

Saturs

MAURITANIA MONITORING
8608
MEETING OF THE PLAN COMMITTEE FOR LATIN AMERICA
8609
BANK AWARDS DATA NETWORKING SYSTEM CONTRACT
8610

35 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija