The Painter and Decorator, 32-33. sējumi

Pirmais vāks
Brotherhood of Painters, Decorators and Paperhangers of America., 1918

No grāmatas satura

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija