CODES+ISSS

Pirmais vāks
ACM Press, 2005

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

Keynote
3
Innovative Synthesis Methodologies and Algorithms
15
A CycleAccurate Compilation Algorithm for Custom Pipelined Datapaths
21
Autortiesības

42 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija