Telecommunication Journal, 54. sējums,7-12. izdevums

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1987

No grāmatas satura

Saturs

1. sadaļa
472
2. sadaļa
472
3. sadaļa
544
Autortiesības

34 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija