Wirkungen der Sprache und Dichtung: Studien am Werk Herders

Pirmais vāks
Pfeffer, 1971 - 80 lappuses

No grāmatas satura

Saturs

Einleitung
3
Die Sprache und ihre Wirkungen
9
Die Dichtung und ihre Wirkungen
22

2 citas sadaļas nav parādītas.

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija