Telecommunication Journal, 55. sējums,1-420. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1988

No grāmatas satura

Saturs

Appropriate technology for developing countries
67
Obituary
146
The Journal one hundred years
155
Autortiesības

5 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija