The American Federationist, 2-3. sējumi

Pirmais vāks
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, 1895
Includes separately paged "Junior union section."
 

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija