Telecommunication Journal, 46. sējums,1-352. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1979

No grāmatas satura

Saturs

1. sadaļa
68
2. sadaļa
70
3. sadaļa
70
Autortiesības

28 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija