Telecommunication Journal, 52. sējums,393-698. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union, 1985

No grāmatas satura

Saturs

PUBLICATIONS
433
FORTHCOMING
443
PUBLICATIONS
450
Autortiesības

3 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija