Latomus: revue d'études latines, 51. sējums

Pirmais vāks
Editions Latomus, 1992
Includes section "Comptes rendus."

No grāmatas satura

Saturs

A RAMÍREZ DE Verger v M Á R Matellanes
79
Scortecci Fenomeni di prolepsis disegnativa in un rilievo cristiano
151
J N ADAMS The Use and Meaning of stratum and scordiscus in Latin Veteri
159

9 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija