Telecommunication Journal, 50. sējums,1-332. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1983

No grāmatas satura

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija