Lapas attēli
PDF
ePub

HISTORIARUM

LIBRI

QUI SUPERSUNT OMNES.

LOH.

D:: Haupt

TOMUS PRIMUS.

EDITIO NOVA EMENDATIOR.

HALAE ET BEROLINI,

IMPENSIS ORPHAN OTROPHE I,

MDCCCXIX.

qu

T. LIVII PATAVINI

HISTORIARUM

AB URBE CONDITA

LIBER I.

EPITOME LIBRI I.

Adventus Aeneae in tur. Afcanii regnum taliam, et ejus res geftae referun

Albae, et deinceps

Numitoris filia a Marte compreffa, nati Romulus et Remus. Amulins obtruncatus. Urbs u Romulo condita. Senatus lectus. Cam Sabinis bellatum. Opime fpolia Jovi Feretrio lata. In curias populus divifus. Fidenares et Vejentes victi Romulus confecratus. Numa Pompilius ritus facrorum iradidit: Jano templum conftituit; ejusque portam, pacatis omnibus circa populis, primus claufit: cum Dea Egeria fibi congreffus nocturnos effe fimulaus, feroces populi animos ad religionem perpulit. Tullus Hoftilius Albano's bello petiit. Paft haec trigeminorum pugna. Horatiu abfolutus. Merti Fuffetii fupplicium. Alba diruta, Albani in civitarem recepti. Sabinis bellam indictum. Ad poftremum fulmine Tullas abfumtus. Ancus Marcius caerimônias, a Numa infti tutas renovavit. Latinis victis et ad civitatem adfcitis montem Aventinum affignavit. Politorium, urbem La. tinorum, bello repetitam, quam prifci Larini occupave rant, dirait. poutem fublicium in Tiberim fecit. Janicu lum collem Urbi addidit; fiues imperii protulit. Oftiam condidit. Regnavit annos viginti quatuor. Eo regnante Lu cumo, Damarati Corinthii filius, a Tarquiniis, Etruriae civitate, Romam venit; er, in amicitiam Anci receptus, Tar quinii nomen ferre coepit; et poft mortem Anci regnum excepit. Centum additis, Patrum numerum auxit. Latinos fubegit, circum defignavit, ludos edidit. Sabinorum bello T. Lipii. Tom. I.

A

peti

quo

petitus equitum centurias ampliavit. Tentandae fcientiae caufa Atri Navii auguris, confuluiffe fertur, an id, de cogitanet, effici poffet: quod cum ille fieri poffe refpondif fet, juffiffe, eum novacula cote praecidere; idque protinus ab Atto factum. Sabinos praeterea acie vicit, urbem muro sircumdedit, cloacas fecit. Occifus eft ab Anci filiis, quum regnaffet annos triginta octo. Succeffit ei Ser. Tullius, natus ex captiva nobili Corniculana, cui puero, adhuc in cunis pofito, caput ar fiffe traditum eft. Vejentes atque Etru fcos proelio fudit. Cenfum primus egit. Luftrum condidit, quo civium capita cenfa octoginta millia effe dicantur. Claf fes centuriasque defcripfit, Pomoerium protulit. Colles Urbi, Quirinalem, Viminalem, Esquilinumque adjecit. Templam Dianae cum Latinis in Aventino fecit. Interfectus eft a L. Tarquinio, Prifci filio, confilio filiae fuae Tulliae, quum regnaffet annos quadraginta quatuor. Poft hanc L. Tarquinius Superbas, neque Patrum, neque populi juffu, regnum invafit: quo die fcelerara Tullia per patris jacentis corpus carpentum egit. Armatos circa fe ad cuftodiam corporis fui habuit. Turnum Herdonium fraude interemit. Bellum cum Volfcis geffit et ex eorum praeda templum Jovi in Capi rolio fecit. Terminus et Juventas non addixere: quorum arae moveri non potuerunt, Filii Sexti Tarquinii dolo Gabios in poteftatem fuam redegit. Hujus filiis Delphos profectis, et confulentibus, quis eorum regnaturus effet Romae, dictum eft, eum regnaturum, qui primus matrem ofculatus effet. Quod refponfum cum ipfi aliter interpretarentur, Ju nius Brutus, qui cum iis profectus erats prolapfum fe fimu lavit, et terram ofculatus eft. idque facrum ejus eventus rei comprobavit. Nam quum, impotenter fe gerendo, Tarqui nius, Superbus omnes in odium fui adduxiffet; ad ultimum, propter expugnatam nocturna vi a Sexto filio ejus Lucretiae pudicitiam (quae, vocaro patre ad fe Tricipitino et viro Col latino, obteftata, ne inulta mors ejus effot, cultro fe interemit) Bruti opera maxime expulfus eft, quum regnaffet annos viginti quinque. Tunc confules primum creati funt L. Junius Brutus, et L. Tarquinius Collatinus.

[ocr errors]

PRAE

PRAEFATIO..

Facturusne operae pretium, fim, fi á primordio Urbis

Wete Zeita

res populi Romani perfcripferijn,nec fatis fcio; nec fi fciáin, dicere aufim: quippe qui cum veterem, tum vulgatam elle rem videam, dum novi femper fcriptores, aut in rebus certius aliquid allaturos fe, aut fcribendi arte rudem vetuftatem fuperaturos credunt. Utcunque erit, juvalt tamen, rerum geltarum memoriae principis terrarum populi pro virili parte et me ipfum confuluif fe; et, in tanta fcriptorum turba mea fama in obfcu ro fit, nobilitate, ac magnitudine eorum, meo qui no mini officient, me confoler. Res efi praeterea et immenf operis, ut quae fupra feptingentefimum annum repetatur; et quae, ab exiguis profecta initiis, eo creverit, ut jam magnitudine laboret fua: et legentium plerisque, haud dubito, quin

[ocr errors]
[ocr errors]

marimae origines proximaque originibus

Wolni certe quee

nicht minus praebitura voluptatis fint, feftinantibus ad haec nova, qufpils jain pridem praevalentis populi vires fe ipfae confcunt. Ego Ego contra hoc quoque laboris praefer mium petam, ut me a malorum noftra tot per annos vidit dum prifca illa, tota mente repeto, avertam, omnis expers curae, quae fcribentis animum, etfi non flectere a vero, follicitum tamen efficere poffit. Quae ante conditam condendamve urbem, poeticis magis decora fabulis, quam incorruptis rerum geftarum monumentis, traduntur, ea nec affirmare, nec refellere in animo eft. Datur haec venia antiquitati, ut, mifcendo humana divinis, primordia urbium auguftiora faciat. Et, fi cui populo licere oportet, confecrare origines fuas, et ad Deos referre auctores; ea belli gloria eft populo Romano, ut, quum fuum conditorisque fui parentem Martem potiffinum ferat, tam et hoc gentes humanae patiantur aequo animo, quam imperium patiuntur. Sed haec et his fimilla, utcunque anim adverfa aut exiftimata erunt, haud in magno equidem ponam difcrimine. Ad illa mihi pro fe quisque acriter intendat animum, quae vita, qui mores fuerint; per quos

[blocks in formation]
« iepriekšējāTurpināt »